Course

ออกแบบเครื่องแต่งกาย (แฟชั่นดีไซน์)


แฟชั่นดีไซเนอร์ คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการออกแบบและสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (Accessories) รวมไปถึงการออกแบบสิ่งทอ ลายผ้า และเนื้อผ้า ฯลฯ โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยผ้าและวัสดุที่จะนำมาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าและสิ่งทอ มีความรู้และความเข้าใจในรูปร่างสรีระของร่างกายมนุษย์ โครงสร้างเสื้อผ้า (Pattern) ประวัติศาสตร์แฟชั่น และแฟชั่นเทรนด์ โดยสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแนวความคิดออกมาสู่ผลงานการออกแบบ ควบคุมดูแลกรรมวิธีการผลิตและการตัดเย็บให้ตรงตามแบบที่ต้องการ ควบคู่ไปกับการจัดการธุรกิจ การสร้างตราสินค้า การตลาดและการส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการในด้านการออกแบบแฟชั่น เป็นการเรียนในรูปแบบปฏิบัติการควบคู่กับการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมการวางแผนการทำงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพในอนาคต


ตารางเวลาเรียนคอร์สออกแบบแฟชั่นของเรา สามารถเลือกวันเริ่มเรียนและจำนวนครั้งได้ตามที่ต้องการ


  • รอบวันเสาร์ 9.00-12.00 น.

  • รอบวันเสาร์ 13.30-16.30 น.

  • รอบวันอาทิตย์ 9.00-12.00 น.

  • รอบวันอาทิตย์ 13.30-16.30 น.
  • PLAN A สมัครเรียนจำนวน 8 ครั้ง รับส่วนลดพิเศษจากปกติคอร์สเรียนละ 4,400 บาท สมัครภายในเดือนนี้ลดพิเศษเหลือคอร์สเรียนละ 3,700 บาท เท่านั้น!!!การชดเชยขาดเรียน – คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

  • PLAN B สมัครเรียนจำนวน 12 ครั้ง รับส่วนลดพิเศษจากปกติคอร์สเรียนละ 6,000 บาท สมัครภายในเดือนนี้ลดพิเศษเหลือคอร์สเรียนละ 5,150 บาท เท่านั้น!!!การชดเชยขาดเรียน – คอร์สเรียน 12 ครั้ง ชดเชย 1 ครั้ง

  • PLAN C โปรอยากให้น้องได้เรียน (คุ้มสุดในปี 62!!!) สมัครเรียน 8 ครั้ง พร้อมกัน 2 วิชา วิชาวาดเส้นมัณฑนศิลป์+วิชาออกแบบแฟชั่นพิเศษจากปกติ คอร์สเรียนละ 4,400 บาท สมัครภายในเดือนนี้ลด 22% เหลือคอร์สเรียนวิชาละ 3,450 บาทการชดเชยขาดเรียน คอร์สเรียน 8 ครั้ง ชดเชยวิชาละ 1 ครั้ง


Author


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent fringilla tellus sit amet molestie rutrum. Sed volutpat orci quis nibh hendrerit fermentum. Aenean et nibh dui. In hac habitasse platea dictumst.